FRUTTA BOWLS
340 RT 34
COLTS NECK NJ 07722
UNITED STATES