BEACON & BRIDGE MARKET
1210 E WASHINGTON
ITHACA MI 48847
UNITED STATES